Masterclass farmaceutische industrie & bezoek Biotech Training Facility

Ontwikkeling van geneesmiddelen is een maatschappelijk relevant onderwerp en kan een mooie context zijn voor de biologie, scheikunde en natuurkundelessen. Deze masterclass zal plaats vinden  in de Biotech Training Facility.  De Biotech Training Facility verzorgt trainingen over farmaceutische productie en kwaliteit van geneesmiddelen. Deze trainingen worden in een realistische omgeving gegeven omdat de Facility is uitgerust als een complete farmaceutische fabriek

 

In deze masterclass staan verschillende aspecten van de ontwikkeling van geneesmiddelen centraal.  Wat zijn de verschillende productiestappen? Hoe garandeer je kwaliteit en hoe test je dit? Welke stappen neem je om (microbiële) besmettingen te voorkomen? Hierbij zullen zowel chemische als biologische en natuurkundig aspecten aan bod komen

 

In Biotech Training Facility krijg je de kans het productieproces van A tot Z te doorlopen. In deze masterclass komt u meer te weten over de verschillende aspecten van de ontwikkeling van geneesmiddelen met als doel deze kennis te gebruiken in uw lessen, bijvoorbeeld als aansprekende context of als voorbeelden van toepassing van de vakinhoud, of om toetsvragen meer context te geven.

 

Doel & resultaat

Deelnemers verkrijgen inhoudelijke en praktische kennis over chemische en biologische aspecten met betrekking tot productie van vaccins en geneesmiddelen en kwaliteitscontroles. Deelnemers verwerven praktische handreikingen hoe ze deze kennis kunnen gebruiken in hun lessen met betrekking tot onderwerpen als moleculaire, cel en micro biologie, eiwitproductie en zuivering, massaspectometrie, chromatografie.

 

Datum & tijd

Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 11 februari 2020 bij het Biotech Training Facility. Aanvang vanaf 14.45 en het programma loopt van 15.00 tot 19.30 uur.


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) wordt een bijdrage van €25 gevraagd. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres.


Aanmelden en meer informatie