Masterclass bijengezondheid

Klopt het dat honingbijen en wilde bijen concurrenten zijn voor voedsel? Nee, waarom niet? Ja, wanneer wel? Moeten honingbijen geweerd worden uit natuur? Welke bijen zijn het meeste waard voor mensen? Er zijn veel vragen over te stellen, zowel ecologisch als socio-economisch. Er is een tekort aan voedsel voor honingbijen en wilde bijen? Hoe zit dat in elkaar? En hoe zouden we dat kunnen aanpakken? Arjen Strijkstra (associate lector ‘Bijen en biodiversiteit’, Hogeschool Van Hall Larenstein) en Frens Pries (lector ‘Bijengezondheid’ Hogeschool Van Hall Larenstein en ‘Duurzame bestuiving van gewassen’ Hogeschool Inholland) gaan in op deze vragen, proberen antwoorden te vinden en doen suggesties voor oplossingen. Ook de urgentie van de het verdwijnen van insecten in het algemeen is daar een groot onderwerp bij.

 

De masterclass zal ook ingaan op mogelijkheden voor het behandelen van het onderwerp in het onderwijs.

 

Doel & Resultaat

In het kader van Citizens Science in de klas kunt u vanuit de bijencontext en het duurzaamheidsperspectief met uw leerlingen het dilemma over de ‘bijengezondheid’ bespreken en discussiëren over hun/onze rol in het vinden van oplossingen.

 

datum & tijd

De masterclass vindt plaats op dinsdag 10 maart van 15.00 tot 19.00 uur, bij InHolland locatie Delft.


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres.


Aanmelden en meer informatie