Klimaatonderzoek aan zeewater

Klimaatonderzoek doen op een middelbare school? Via een alkaliteitsbepaling kan dit. Met de waarde voor de totale alkaliteit kunnen  scholieren bijvoorbeeld iets zeggen over hoeveel CO2 er nog opgenomen  kan worden door het zeewater en hoe schadelijk de situatie inmiddels is voor bijvoorbeeld een koraalrif. De totale alkaliteit kan vrij eenvoudig  bepaald worden via een titratie. Dit kan zeer geavanceerd, maar ook  eenvoudig – bijvoorbeeld voor op de middelbare school.

 

Tijdens deze workshop komen de volgende onderdelen aan bod:
1. Opname van CO2 in zeewater en de mechanismen hierachter
2. Hoe heeft klimaatverandering effect op de pH-waarde van zeewater
3. Hoe wordt de alkaliteit bepaald en tegen welke “problemen” loop je op (veldwerk is nog niet zo gemakkelijk)
4. Geavanceerd titreren zoals gedaan wordt bij o.a. Rijkswaterstaat (tevens praktisch in de workshop) en hoe deze om te zetten zodat de titratie ook op school kan.

 

Opzet

Na een korte uitleg en lezing gaan we in de workshop aan de slag met echte  geavanceerde titratie-apparatuur en zeewater en bepalen we de alkaliteit. Tevens onderzoeken we hoe we deze geavanceerde titraties kunnen vertalen naar een middelbare school-situatie. Kunnen we klassiek titreren of ook via IPCoach?

 

Datum & Tijd

Dinsdag 2 februari 2021

19:30 – 21:00


Kosten

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €95 voor een eendaagse nascholing en €175 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.


Aanmelden en meer informatie