Klimaatonderzoek aan zeewater

Toch klimaatonderzoek doen op een middelbare school? Via een alkaliteitsbepaling kan dit. Met de waarde voor de totale alkaliteit kunnen scholieren bijvoorbeeld iets zeggen over hoeveel CO2 er nog opgenomen kan worden door het zeewater en hoe schadelijk de situatie inmiddels is voor bijvoorbeeld een koraalrif. De totale alkaliteit kan vrij eenvoudig bepaald worden via een titratie. Dit kan zeer geavanceerd, maar ook eenvoudig – bijvoorbeeld voor op de middelbare school. Tijdens deze workshop komen de volgende onderdelen aan bod:

1. Opname van CO2 in zeewater en de mechanismen hierachter

2. Hoe heeft klimaatverandering effect op de pH-waarde van zeewater

3. Hoe wordt de alkaliteit bepaald en tegen welke “problemen” loop je op (veldwerk is nog niet zo gemakkelijk)

4. Geavanceerd titreren zoals gedaan wordt bij o.a. Rijkswaterstaat (tevens praktisch in de workshop) en hoe deze om te zetten zodat de titratie ook op school kan.

 

 

Doel & Resultaat

Na een korte uitleg en lezing gaan we in de workshop aan de slag met echte geavanceerde titratie-apparatuur en zeewater en bepalen we de alkaliteit. Tevens onderzoeken we hoe we deze geavanceerde titraties kunnen vertalen naar een middelbare school-situatie. Kunnen we klassiek titreren of ook via IPCoach?

 

Deze bijeenkomst is voor docenten scheikunde maar kan ook voor docenten aardrijkskunde interessant zijn. De bijeenkomst vindt online plaats en duurt van 16:00 tot 18:00 uur.


Kosten

Voor leden van de vereniging NLT en partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €115 voor een eendaagse nascholing en €235 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.


Aanmelden en meer informatie