Leer meer over ontwerpen als onderwijsvorm – Online

Vanuit het Wetenschapsknooppunt TU Delft is afgelopen jaren door ontwerpers en onderzoekers van de TU Delft samen met docenten een grote kennisbasis opgebouwd rondom ontwerpen in het basisonderwijs. We doen praktijkgericht onderzoek naar ontwerponderwijs in de klas en passen de opbrengsten direct toe in ons aanbod. In deze masterclass willen we onze opgedane kennis, praktische werkvormen en projecten beschikbaar maken voor het voortgezet onderwijs. Dit door middel van praktische voorbeelden, zoals biomedisch ontwerpen en gymmen in de toekomst. We gaan samen kijken hoe we een aantal cases en werkvormen kunnen aanpassen, zodat jullie ze in de klas kunnen gebruiken.

Het doel van het Wetenschapsknooppunt TU Delft is om zowel leerlingen (4-12 jaar) als leerkrachten te stimuleren in creatief denken, ontwerpen en onderzoeken. Hierbij maken we gebruik van formatief evalueren om de leerdoelen te verhelderen en om gerichte feedback te geven. Vanuit praktijkgericht onderzoek en in co-creatie met leerkrachten & Pabo’s ontwikkelen wij nieuwe werkvormen en lesmateriaal voor onderzoekend en ontwerpend leren in de klas. Vanaf 2019 doen wij dit onder de naam Your Turn: aan de slag als echte ontwerpers. Your Turn is een serie werkvormen voor bovenbouw po, met extra aandacht voor creativiteit, inlevingsvermogen en effectieve communicatie over ontwerpoplossingen.

 

Naast werkvormen ontwikkelen wij lessenseries en –projecten, voor alle bouwen in de basisschool, maar wij zijn ervan overtuigd dat veel van onze materialen voor groep 7/8 ook geschikt zijn/aangepast kunnen worden voor (onderbouw) vo. Daarom willen we je in deze masterclass laten kennismaken met deze materialen, zodat ook jij en je leerlingen hier profijt van kunnen hebben.

 

De bijeenkomst vindt online plaats op 3 november van 16.00 tot 18.00 uur.


Kosten

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €95 voor een eendaagse nascholing en €175 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.


Aanmelden en meer informatie