Kennisbasis ontwerpen po voor vo ontsluiten

Vanuit het Wetenschapsknooppunt TU Delft is afgelopen jaren door ontwerpers en onderzoekers van de TU Delft samen met docenten een grote kennisbasis opgebouwd rondom ontwerpen. We doen praktijkgericht onderzoek naar ontwerponderwijs in de klas en passen de opbrengsten direct toe in ons aanbod. In deze masterclass willen we onze opgedane kennis, praktische werkvormen en projecten ontsluiten voor het vo.

 

 

Opzet

Het doel van het Wetenschapsknooppunt TU Delft is om zowel leerlingen (4-12 jaar) als leerkrachten te stimuleren in creatief denken, ontwerpen en onderzoeken. Hierbij maken we gebruik van formatief evalueren om de leerdoelen te verhelderen en om gerichte feedback te geven. Vanuit praktijkgericht onderzoek en in co-creatie met leerkrachten & Pabo’s ontwikkelen wij nieuwe werkvormen en lesmateriaal voor onderzoekend en ontwerpend leren in de klas. Vanaf 2019 doen wij dit onder de naam Your Turn: aan de slag als echte ontwerpers. Your Turn is een serie werkvormen voor bovenbouw po, met extra aandacht voor creativiteit, inlevingsvermogen en effectieve communicatie over ontwerpoplossingen. Naast werkvormen ontwikkelen wij lessenseries en –projecten, voor alle bouwen in de basisschool. Veel van onze materialen zijn ook geschikt voor (onderbouw) vo. In deze masterclass willen we je laten kennismaken met deze materialen, zodat jij en je leerlingen er ook profijt van kunnen hebben.

 

De bijeenkomst vindt online plaats op 3 november van 16.00 tot 18.00 uur.


Kosten

Voor leden van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt begin van schooljaar 2020-2021 bekend gemaakt.


Aanmelden en meer informatie