Jongeren boeien voor bèta en techniek

Het Bèta&TechMentality-model is de langverwachte update van het succesvolle BètaMentality – ontwikkeld in 2007 en geüpdatet in 2010. Het nieuwe onderzoek vond plaats in de periode november 2018 – januari 2019. De  wereld is de afgelopen 8 jaar veranderd: er zijn nieuwe dominante verhalen over technologie opgekomen en jongeren zijn anders naar techniek gaan kijken. Daarbij richten we ons in dit onderzoek op de doelgroep van 9 t/m 17  jaar, omdat steeds duidelijker wordt dat jongeren al heel vroeg beelden ontwikkelen over beroepen en hun geschiktheid daarvoor. Dit was in het vorige onderzoek 12 t/m 24 jaar. Dat zien we ook terug in de opbrengst van het onderzoek en heeft ertoe geleid dat het model volledig is vernieuwd, met nieuwe assen (de basis van het model) en types.

 

Het Bèta&TechMentality-model onderscheidt vijf bètatypes die onderling sterk verschillen in hun houding ten aanzien van de bètatechnische wereld en die dus ook elk hun eigen aanpak vergen. De types zijn: Vernieuwers, Maatschappelijke Toepassers, Doeners, Ontdekkers en Creatieve Makers. In de white paper over het  onderzoek benoemen we per type de belangrijkste eigenschappen en aanknopingspunten om ze te inspireren.

 

Met de inzichten uit het nieuwe onderzoek kunnen we jongeren van nu vergelijken met 2011. Een paar interessante inzichten:

 

Doel & Resultaat

De masterclass begint met een uitgebreide introductie. Deelnemers worden daarna aan het werk gezet om nieuwe kennis en inzichten direct in de praktijk toe te passen. Dit gebeurt door middel van kleine opdrachten en een case als afsluiting van de workshop. Het primaire doel van de workshop is een mentaliteitsverandering teweeg brengen op basis van nieuw opgedane kennis. Er is bij alle onderdelen ruimte voor uitwisseling en discussie tussen deelnemers onderling en de trainer.

 

Datum & Tijd

Maandag 13 januari 2020

16:00 – 20:00 (met diner)


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.


Aanmelden en meer informatie