Het gebruik van Big data in onderzoek

In steeds meer organisaties wordt datagericht werken gemeengoed. Er worden vragen behandeld als: Hoe kan ik mijn vragen met data beantwoorden, hoe kan ik deze data analyseren, wat betekent deze analyse statistisch? En hoe kan mijn data veilig beheren?

 

Opzet

Na deze training kan je:
1. Onderzoeksvragen formuleren bij zowel klassiek data-onderzoek als verkennend data-onderzoek.
2. Feiten, dimensies en meetwaarden herkennen in data, tabellen en grafieken
3. Inschatten of en hoe een onderzoeksvraag beantwoord kan worden
4. Het interpreteren van tabellen en grafieken met statistische analyse
5. Data management. We kijken bijvoorbeeld hoe het zit met de AVG.

 

Je krijgt aanknopingspunten om:

 

Data en tijd

Woensdag 17 en 24 maart

16:00 – 19:00


Kosten

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €95 voor een eendaagse nascholing en €175 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.


Aanmelden en meer informatie