Formatieve evaluatie voor vakcoaches in de bètavakken

Uit onderzoek blijkt dat formatieve evaluatie een belangrijke pijler is in het geven van succesvol onderwijs. In de lerarenopleidingen wordt hier dan ook veel aandacht aan besteed. Waarschijnlijk maak je zelf ook al gebruik van diverse vormen van formatieve evaluatie. In deze cursus reiken we concrete middelen aan waarmee je eenvoudig vorm kunt geven aan formatieve evaluatie in je eigen lessen. We gaan ook in op de wetenschappelijke achtergrond hiervan.

 

Doel & Resultaat

Tijdens deze driedelige cursus gaan we niet alleen in op de formatieve evaluatie zelf, maar ook in op het begeleiden van docenten-in-opleiding, startende docenten en meer ervaren collega’s. Hoe kun je hen meenemen in het inzetten van formatieve evaluatie? Hoe observeer je zo’n les? Op welke manier geef je feedback? Tijdens de cursus zal er veel ruimte zijn voor uitwisseling en voorbereiding van concrete lesactiviteiten. Het doel is vakcoaches te ondersteunen bij de inzet van actueel vakdidactisch instrumentarium enerzijds en het begeleiden van hun startende  collega’s en docenten-in-opleiding hierin anderzijds.

 

Data & Tijd

Woensdag 13 november 2019

Donderdag 28 november 2019

Woensdag 11 december 2019

16:00 – 20:00 (met diner)


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres.


Aanmelden en meer informatie