GECANCELD: Formatief evalueren verdiept

Deze nascholing is uitgesteld tot een nader te bepalen datum

 

Misschien heb je al weleens gehoord over formatieve evaluatietools als exittickets en digitale quizjes en gebruik je die zelfs al.  bij deze bijeenkomst volg je drie masterclasses waarin praktijkonderzoekers van de TU Delft je aan de hand van lesvoorbeelden en werkvormen meenemen in de meest recente ontwikkelingen.

 

Als inleiding verkennen we met Hanna Stammes welke formatieve evaluatiestrategieën er zijn en hoe die met elkaar samenhangen in een les. Vervolgens zoomen we in op twee specifieke strategieën: peerfeedback en scaffolding. Openstaan voor feedback en er je voordeel mee doen is  (ook) voor veel leerlingen moeilijk. Alice Schut heeft een methode ontwikkeld om leerlingen knelpunten in elkaars ideeën bloot te laten leggen en samen verbeteringen te bedenken. Sathyam Sheoratan onderzoekt hoe docenten het leren van hun leerlingen kunnen stimuleren via  scaffolding. Daarin biedt een docent in gesprekken ‘steigertjes’ hulp aan op het niveau van de individuele leerling. Een uitdaging die je met Sathyam’s tips zeker kunt aangaan.

 

Doel & Resultaat

In deze bijeenkomst gaan we dieper in op verschillende strategieën voor formatief evalueren, zodat jij de volgende stap kunt zetten. Je gaat naar huis met praktische werkvormen en handvatten, en verdiepte kennis over formatief evalueren.

 

Hanna Stammes, Alice Schut en Sathyam Sheoratan werken als PhD-onderzoekers op de TU Delft. Ze doen praktijkgericht onderzoek, waarin ze samen met docenten en leerlingen lessen, werkvorm en strategieën ontwikkelen voor formatief evalueren. Deze bijeenkomst nemen ze je mee in de praktische en wetenschappelijk uitkomsten van hun onderzoek.

 

Datum & Tijd

Maandag 30 maart 2020

16:00 – 20:00 (met diner)


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres.


Aanmelden en meer informatie