Doe meer met gereedschap via iteratief ontwerpen

Deze workshop wordt verplaatst naar het najaar van 2021

 

Heeft jouw school een technieklokaal?
Wil je meer doen met de tools in het lokaal in vrijere opdrachten? Merk je dat je leerlingen onvoldoende technische vaardigheden hebben om hun ontwerpideeën te kunnen uitwerken? In deze ontwikkelsessies werken we aan techniekopdrachten voor vo waarin leerlingen niet alleen technische vaardigheden opdoen, maar ook eigen ontwerpen als prototypes uitwerken. Ervaring met ontwerponderwijs op het vo is wenselijk.

 

Opzet

In de twee sessies gaan we samen aan de slag om opdrachten te ontwikkelen waarin leerlingen gericht technische vaardigheden opdoen en deze vervolgens benutten in het bedenken en uitwerken van hun eigen ontwerpen tot prototypes. We putten daarbij inspiratie uit de Junior TU Delft module ‘stoel-ontwerp’: in deze module werken leerlingen eerst aan constructie-opdrachten en verbindingen, vervolgens maken ze een eerste ontwerp van een plaat hout en maken ze een eindproduct met een CNC freesmachine. Gaandeweg wordt het ontwerp van de leerlingen steeds  verbeterd en verfijnd.

 

 


Kosten

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €95 voor een eendaagse nascholing en €175 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.