Doe meer met gereedschap via iteratief ontwerpen

Heeft jouw school een technieklokaal?
Wil je meer doen met de tools in het lokaal in vrijere opdrachten? Merk je dat je leerlingen onvoldoende technische vaardigheden hebben om hun ontwerpideeën te kunnen uitwerken? In deze ontwikkelsessies werken we aan techniekopdrachten voor vo waarin leerlingen niet alleen technische vaardigheden opdoen, maar ook eigen ontwerpen als prototypes uitwerken. Ervaring met ontwerponderwijs op het vo is wenselijk.

 

Opzet

In de twee sessies gaan we samen aan de slag om opdrachten te ontwikkelen waarin leerlingen gericht technische vaardigheden opdoen en deze vervolgens benutten in het bedenken en uitwerken van hun eigen ontwerpen tot prototypes. We putten daarbij inspiratie uit de Junior TU Delft module ‘stoel-ontwerp’: in deze module werken leerlingen eerst aan constructie-opdrachten en verbindingen, vervolgens maken ze een eerste ontwerp van een plaat hout en maken ze een eindproduct met een CNC freesmachine. Gaandeweg wordt het ontwerp van de leerlingen steeds  verbeterd en verfijnd.

 

Data & Tijd

Donderdag 11 maart 2021

Donderdag 1 april 2021

16:00 – 20:00 (met diner)


Kosten

Voor leden van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt begin van schooljaar 2020-2021 bekend gemaakt.


Aanmelden en meer informatie