Docentenbijeenkomst Natuurkunde

De onderzoeksinstituten LION en Sterrewacht in Leiden werken samen in Contact.vwo (contact punt vwo) voor de verbinding met het voortgezet onderwijs. Drie maal per jaar organiseren we een docentenbijeenkomst. Tijdens deze avonden vieren we het docentschap met een inhoudelijke lezing (afwisselend een sterrenkundig of natuurkundig onderwerp), een feestelijke maaltijd en een blok met kleinere onderwerpen. Jullie zijn onze gast en we willen graag dat je komt. Aan de avond zijn dan ook geen kosten verbonden, maar… aanmelden is komen!

 

Doel & Resultaat

Docenten inspireren in het vakgebied natuurkunde en sterrenkunde en de aansluiting met de universiteit versterken.

 

Programma:

16.30 – 17.00 Inloop. Koffie en thee staan klaar.

 

17.00 – 18.00 Inhoudelijke lezing over wetenschappelijk onderzoek in Leiden. Afwisselend en sterrenkundig of natuurkundig onderwerp.

 

18.00 – 19.00 Warme maaltijd met als deelnemers natuurkundedocenten, sprekers van de dag, coördinatoren aansluiting VWO-WO, diverse leden van de wetenschappelijke staf en PR-studenten. Een goede gelegenheid om met collega’s en medewerkers van de universiteit van gedachten te wisselen en contacten te leggen.

 

19:00 – 20.15 Kleinere onderwerpen over wetenschap, onderwijs en activiteiten in de regio.

 

20.30 Einde van het programma

 

Data, tijd & locatie:

De bijeenkomsten duren van 16:30 tot 20:30 uur en vinden plaats bij het Huygens gebouw van Universiteit Leiden:

 

Woensdag 15 november 2023 (sterrenkunde lezing)

Dinsdag 16 januari 2024 (natuurkunde lezing)

Donderdag 14 maart 2024 (sterrenkunde lezing)

 

Aanmelden:

Voor meer informatie over de activiteiten van Contact.vwo, aanmelden voor de nieuwsbrief en aanmelden voor een docentenavond kunt u contact opnemen met Lianne van der Meer. Zij is bereikbaar via meer@physics.leidenuniv.nl.