GECANCELD: Docentenbijeenkomst natuurkunde

Deze nascholing is uitgesteld tot een nader te bepalen datum

 

Op dinsdag 14 april is al weer de laatste docentenbijeenkomst van dit schooljaar. Deze bijeenkomst is anders dan anders georganiseerd. We zullen van 17:00-18:00 drie lab bezoeken afleggen. Er is keuze uit 5 verschillende onderzoeken / locaties. Te weten:

 

 

Na het diner zal Prof.dr.ir. Tjerk Oosterkamp de hoofdlezing houden. Hij zal dan meer vertellen over de trillingsvrije vloeren van de nieuwe meethal in relatie met het onderzoek waar hij aan werkt. Wim Roose was afgelopen jaar docent in onderzoek. Hij komt vertellen over graphene tunneling junctions. Het verdere programma is nog niet helemaal rond en volgt zodra wij meer informatie ontvangen.

 

 

De bijeenkomst duurt van 17.00 tot 20.30 uur en vindt plaats op het FWN van de Universiteit Leiden. U kunt zich aanmelden via de contactpersoon voor de docentbijeenkomsten Ingrid Versluijs: versluijs@physics.leidenuniv.nl.