Digi-Bèta in de klas – online

Hoe kan je technologie & Python inzetten zodat leerlingen wiskundige en wetenschappelijke concepten leren onderzoeken en beter begrijpen, concepten die vaak het fundament vormen van nieuwe ontwikkelingen in onze digitale maatschappij? Daag leerlingen uit om data en informatie te analyseren en innovatief oplossingen te ontwerpen. Introduceer hen tot het geven van opdrachten aan een machine om algoritmes uit te voeren, beslissingen te nemen en de resultaten te beoordelen om indien nodig verbeteringen aan te brengen. Bereid de leerlingen voor om de innovators van de toekomst te worden.

Opzet

Tijdens deze masterclass leer je aan de hand van hands-on activiteiten hoe eenvoudig en zinvol skills als probleemoplossend denken en programmeren in de klas te brengen zijn. Aan de hand van curriculum-gerelateerde topics maak je kennis met de basisprincipes van de programmeertaal Python; hoe dit algoritmisch denken stimuleert en hoe je logische redeneringen en beslissingen laat
uitvoeren door digitale technologie.

Python, ontwikkeld door de Nederlander Guido van Rossum, is een zeer gebruiksvriendelijke en leesbare programmeertaal die in de praktijk gebruikt wordt door bedrijven als Google en Dropbox.
Het gebruik van grafische omgevingen en microcontrollers motiveert leerlingen een gepaste oplossing te vinden met code. Deze aanpak maakt het mogelijk om verbanden te leggen tussen wiskunde, wetenschappen, computational thinking en programmeren. We bestuderen enkele interdisciplinaire projecten als Smart Irrigation, Pet Car Alarm, Simulatie van het hart. Ook krijg je lesmateriaal mee om zelf toe te passen.

 

Datum & Tijd

Donderdag 29 oktober

16:00 – 18:00

 

De nascholing zal online worden gegeven.


Kosten

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €95 voor een eendaagse nascholing en €175 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.


Aanmelden en meer informatie