Masterclass Sustainable Cities

Op 26 maart is er een nascholingsmogelijkheid voor aardrijkskunde, biologie en nlt docenten bij Inholland Delft: het thema is ‘Sustainable Cities; een duurzame leefomgeving voor mens en ecosysteem’. De transitie naar meer duurzame, circulaire en klimaatbestendige steden zal alleen slagen als er integrale oplossingen gevonden worden die rekening houden met de natuurlijke condities en waarbij samengewerkt wordt met alle belanghebbenden.

 

De nascholing wordt verzorgd door HBO-docenten Nick Pruijn (natuur en landschap) en Ted van der Klaauw (stad en milieu). Zij zijn werkzaam bij de opleiding Landscape and Environment Management ( https://www.inholland.nl/opleidingen/landscape-and-environment-management-voltijd/ )

 

Doel & Resultaat

Beide workshops gaan in op de theorie en de toepassing van deze onderwerpen in de praktijk van stedelijke ontwikkeling en stedelijke groeninrichting en -beheer.

Workshop 1: Presentatie + interactieve werkvorm over duurzame en klimaatadaptieve stedelijke ontwikkeling

Workshop 2 Ecosysteemdiensten

Datum & Tijd

donderdag 26 maart

17:30 – 20:00


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres.


Aanmelden en meer informatie