Cursus Quantum Computing

Contact.VWO organiseert de cursus Quantum Computing waabij in vijf bijeenkomsten diverse aspecten van quantum computing worden verkend. De kersverse nlt-module ‘Kansen met Quantum’ is daarvoor de leidraad. De bijeenkomsten bestaan uit een combinatie van een college met werkgroepen, waaraan huiswerk is verbonden. Overeenkomstig de opzet van nlt is de vereiste voorkennis voor het volgen van de cursus beperkt tot wiskunde A.

 

Opzet

De cursus heeft het leerlingenmateriaal van de nieuwe nlt-module als leidraad en is dus een goede voorbereiding om de module in de klas te geven. De wetenschappelijke verdieping wordt geboden in de vorm lezingen, verzorgd door wetenschappelijke staf van de Universiteit Leiden (LION, LIACS en QuTech). Overeenkomstig de werkwijze in de klas wordt in de eerste bijeenkomsten het begrippenapparaat opgebouwd aan de hand van een reader met opdrachten (er is huiswerk!). Dit deel heeft een sterk wiskundig karakter. Aan het eind van dit deel kan ieder een eenvoudig quantumprobleem oplossen dat je nooit op een klassieke computer kan oplossen. Hiermee heb je met een proof of principle de potentie van quantum computing ontdekt. Het deel wordt afgesloten met een toets.

 

Het tweede deel van de cursus wordt met differentiërende verdiepingsopdrachten gevuld: verdiepingen in wiskunde, ingewikkelder algoritmen, complexe getallen, cryptografie, onderliggende natuurkunde, maatschappelijk en economisch belang, oriëntatie op opleiding en beroep, en natuurlijk spelletjes. Deelnemers kunnen een bestaande verdieping uitwerken of zelf een nieuwe opdracht ontwerpen. Voor elk wat wils. De cursusavonden bestaan telkens uit een plenaire lezingen, een maaltijd en een werkgroepen. De bijeenkomsten vinden plaats van 17.00 tot 20.00 uur op 5 verschillende donderdagavonden:

 

 

Met deze opzet hopen we de essentie van quantum computing aan een breed publiek (zowel docenten als leerlingen) te kunnen overbrengen, terwijl we met verdiepingsopdrachten ook de diepere belangstelling van een meer toegewijde doelgroep wekken. Een voorbehoud: De opzet van de cursus gaat uit van vijf contactmomenten in het Huygens laboratorium. Het is niet te voorzien of en hoe we de cursus kunnen laten plaatsvinden in de dan geldende maatregelen rond COVID-19.

 


Kosten

Aan deze nascholing zitten kosten verbonden, ook voor docenten van lidscholen. De prijs voor leden van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland is €250, voor niet-leden bedraagt de cursus €350. Na het afronden van de cursus ontvangt uw school een factuur.


Aanmelden en meer informatie