Cubesat – leren van een satellietlancering

Ruimtevaart wordt steeds toegankelijker. Tegenwoordig kan vrijwel iedereen een zogeheten Cubesat kopen. Hierop kunnen modules worden bevestigd, die interessante en waardevolle informatie verschaffen. Deze modules kunnen met relatief basale technische kennis ontworpen worden en vervolgens kan de mini-satelliet de ruimte in worden gestuurd. Ter ere van haar vijftiende lustrum gaat de vliegtuigbouwkundige studievereniging (VSV) Leonardo da Vinci een Cubesat lanceren, ontworpen door studenten.

Een belangrijk doel van dit unieke project is om de jeugd te enthousiasmeren voor de techniek. Leerlingen kunnen leren over de toegepaste wiskunde en natuurkunde in en rondom een satelliet, en leren hoe data van zo’n satelliet kan worden geïnterpreteerd en gebruikt.

 

Doel & Resultaat

Je frist je basale kennis op over hoe een satelliet in elkaar zit, hoe deze in de ruimte wordt gebracht en welke actie nodig is zodra de satelliet zich in een baan om de aarde begeeft. Het onderwerp baanmechanica komt aan bod op vo- en bachelorniveau. Verder gaan we in groepjes met collega’s zelf een lessenserie ontwerpen over het thema ruimtevaart in de klas. Denk bijvoorbeeld aan de toepasbaarheid van big data analyses
aan de hand van de grote hoeveelheden data die de satelliet verzamelt. Het bouwen van numerieke modellen kan een mooie insteek zijn van een onderzoek(sopdracht) of profielwerkstuk.

Ook is er gelegenheid om het composietenlab, de flightsimulator Simona, de vliegtuighal of de cleanroom te bezoeken.

 

 

 

 

 

Datum & Tijd

donderdag 12 september

15:30 – 20:00

 

Programma

15.30 – 16.00 uur:       inloop bij L&RT met koffie / thee / fris

16.00 – 16.15 uur:       opening door decaan opleiding: Henri Werij

16.15 – 16.45 uur:       twee korte voorbeeldlessen van V.O. en Bachelor Ron Noomen over het eerste jaar het allereerste vak over ruimtevaart.

16.45 – 17.10 uur:       introductie VSV-project CubeSat, met achtergronden over hoe de CubeSat in elkaar zit, hoe deze in de ruimte wordt gebracht en het Attitude Determination and Control System (ADCS)

17.10 – 18.00 uur:       uitwerken ontwerp lessenreeks ruimtevaart in de klas met collega’s

18.00 – 18.40 uur:       diner

18.40 – 19.20 uur:       rondleiding composietenlab, flightsimulator Simona, vliegtuighal of cleanroom

19.20 – 19.50 uur:       werksessie rond behoefte vanuit scholen ter ondersteuning van uitvoering van lessenreeks

19.50 – 20.00 uur:       afronding en certificaten


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.