Bio Geïnspireerde Innovatie; ontwerpen met de natuur als voorbeeld.

De natuur is in miljoenen jaren geëvolueerd tot een rijke flora en fauna, die zich perfect heeft aangepast aan een grote diversiteit aan leefomstandigheden.
Van die aanpassingen kunnen wij veel leren. Het centrale thema van bio geïnspireerde innovatie is: Hoe kunnen wij de aanpassingen / oplossingen / fenomenen die wij in de natuur waarnemen vertalen naar voor de mens bruikbare producten, technologie en/of gedrag?

Technologische toepassingen zorgen er in sterke mate voor dat producten en productieproces zich in een bepaalde richting ontwikkelen. Een van die richtingen is ontwerpen vanuit het oogmerk ‘Hoe zou de natuur dit hebben opgelost?’

 

In deze bijeenkomst krijgt u een inspirerend verhaal van Bob Ursem; een werkgroep rondom verpakking en maakt u kennis met lesmateriaal, dat specifiek gebruikt kan worden in een vakoverstijgende leerlijn op school; van onderbouw tot bovenbouw.

 

Doel & Resultaat

In deze bijeenkomst krijg je een inspirerend verhaal, een werkgroep rondom verpakking en maakt u kennis met lesmateriaal, dat specifiek gebruikt kan worden in een vakoverstijgende leerlijn op school; van onderbouw tot bovenbouw.

Datum & Tijd

Donderdag 16 januari 2020

16:00 – 20:00 (met diner)

 

Programma

16.00 u ontvangst en welkom

16.10 u toelichting op programma en introductie spreker: Bob Ursem

16.15 – 17.00 u lezing Bob Ursem; wetenschappelijk directeur Botanische tuin Delft;

17.00 – 17.15 u uitwisseling van ideeën en vragen aan Bob Ursem;

17.15 – 18.00 u werksessie met Denise (Wismon)

18.00 – 18.45 u diner

18.45 – 19.00 u uitwisseling van oplossingen werkgroep van div. groepjes

19.00 – 19.35 u presentatie van twee lesmodules

19.35 – 19.55 u nadenken over leerlijn op school: wie en wat heb ik daarvoor nodig?

19.55 – 20.00 u afronding werkblad, certificaten en enquête.


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.


Aanmelden en meer informatie