Bètasymposium

Op 7 februari 2020 vindt het jaarlijkse bètasymposium plaats van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland. Op het symposium ontmoeten bètadocenten uit het voorgezet onderwijs elkaar en is er ruimte om van en met elkaar te leren. Onder andere vaksteunpuntcoördinatoren, vakdidactici en hoger onderwijs-instellingen zullen bij het symposium aanwezig zijn om hun ideeën en ontwikkelingen te delen.

 

Doel & Resultaat

Tijdens het symposium gaan we met elkaar actief aan de slag in verschillende workshops met zowel vakinhoudelijke als vakoverstijgende thema’s.

 

Datum & Tijd

Vrijdag 7 februari 2020

15:00 – 19:00

 

Meer informatie over de workshops en aanmelden volgt nog.