Bètasymposium 2021

Op 5 februari 2021 vindt het jaarlijkse bètasymposium plaats van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland. Op het symposium ontmoeten bètadocenten uit het voortgezet onderwijs elkaar en is er ruimte om van en met elkaar te leren. Onder andere vaksteunpuntcoördinatoren, vakdidactici en hogeronderwijsinstellingen zullen bij het symposium aanwezig zijn om hun ideeën en ontwikkelingen te delen.

 

Doel & Resultaat

Tijdens het symposium gaan we met elkaar actief aan de slag in verschillende workshops met zowel vakinhoudelijke als vakoverstijgende thema’s.


Bekijk hier het sfeerverslag van het Bètasymposium 2020


Kosten

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €95 voor een eendaagse nascholing en €175 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.