Bètasymposium 2021

Op 5 februari 2021 vindt het jaarlijkse bètasymposium plaats van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland. Op het symposium ontmoeten bètadocenten uit het voortgezet onderwijs elkaar en is er ruimte om van en met elkaar te leren. Onder andere vaksteunpuntcoördinatoren, vakdidactici en hogeronderwijsinstellingen zullen bij het symposium aanwezig zijn om hun ideeën en ontwikkelingen te delen.

 

Doel & Resultaat

Tijdens het symposium gaan we met elkaar actief aan de slag in verschillende workshops met zowel vakinhoudelijke als vakoverstijgende thema’s.


Bekijk hier het sfeerverslag van het Bètasymposium 2020