Bètasymposium 2022 – toekomst van het onderwijs

Op 4 februari 2022 vindt het jaarlijkse bètasymposium plaats van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland. Op het symposium ontmoeten bètadocenten en TOA’s uit het voortgezet onderwijs elkaar en is er ruimte om van en met elkaar te leren. Onder andere experts uit het bedrijfsleven, vaksteunpuntcoördinatoren, vakdidactici en hogeronderwijsinstellingen zullen bij het symposium aanwezig zijn om hun ideeën en ontwikkelingen te delen.

DOEL & RESULTAAT

Tijdens het symposium gaan we met elkaar actief aan de slag in verschillende sessies met zowel vakinhoudelijke als vakoverstijgende thema’s. Voor elke docent, zowel vmbo/havo en vwo, toa, bètacoördinator, schoolleider en geïnteresseerde is er een geschikte sessie. Meer informatie volgt. Kijk hier terug voor een sfeerverslag van het symposium van 2021.

Het symposium vindt plaats bij Inholland Delft en is ook online te volgen.

 

 

 


Aanmelden en meer informatie