Bèta Ontwerp Event: geef ontwerpen een plek in jouw bètavak

Hoe kun je leerlingen laten leren (door) ontwerpen? Dat is de centrale vraag tijdens het Bèta Ontwerp Event, een eendaagse conferentie over ontwerponderwijs in het bètavakgebied. De dag is bedoeld voor docenten havo en vwo die lesgeven in een bètavak.

Door inspirerende en praktische voorbeelden vanuit de vakken scheikunde en informatica kun je de volgende dag al beginnen met ontwerpen in de les. Je leert hoe je een ontwerp-les vormgeeft en hoe formatieve toetsing leren tijdens ontwerpen stimuleert.

Kom ook gratis naar het Bèta Ontwerp Event en geef ontwerpen een plek in jouw bètavak.

 

 

Datum en locatie

woensdag 17 april
10:00 – 17:00 uur

Locatie: Muntgebouw, Leidseweg 90, Utrecht

 

Programma

10.00 uurInloop en ontvangst
10.30 – 12:00 uurWelkomstwoord

Ineke Henze, Assistant Professor in Science Education TU Delft

Erik Barendsen, Professor Radboud University

Plenaire ontwerpsessie

Manon Mostert, docent onderzoeker Hogeschool Rotterdam en auteur van “Hey Teacher, find your inner Designer”
Martin Bruggink, docent Informatica Science Education TU Delft en auteur van ‘Activerende werkvormen voor bètadocenten”

12.00 uurIntroductie op de workshops
12.15 uurWorkshop ronde 1
13.15 uurLunch
14.00 uurWorkshop ronde 2
15.00 uurVan elkaar leren en delen
16.00 uurNetwerk borrel

Workshops

Hieronder staat het overzicht van de workshops.
SprekerDenise Groeneweg (WisMon) en Matthijs Roobeek (biomimicryNL)
TitelOntwerpen met de natuur als inspiratie
Korte inhoudWat leren de vleugels van een insect ons over duurzame en toch flexibele materialen? Hoe bouwt de natuur ademende containers? Net als de mens transporteert de natuur goederen en is ze voortdurend in beweging. Maar hoe helpt de natuur ons bij het ontwerpen van oplossingen voor onze ingewikkeldste verpakkingsuitdagingen? Deze workshop maak je kennis met biomimicry en ontwerp je met de natuur als inspiratie.
Soort activiteitWorkshop
Voor wie bestemdVakdocent natuurkunde

Vakdocent scheikunde

Vakdocent biologie

Vakdocent nlt

Vakdocent Ontwerpen

Meerdere vakdisciplines

Algemeen belangstellende

 

 

SprekerEbhrahim Rahimi en Renske Weeda
TitelOntwerpen en formatief toetsen informatica
Korte inhoudTijdens deze workshop maak je kennis met de achterliggende gedachten van formatief toetsen, en hoe je dit kan inzetten om vroegtijdig knelpunten bij leerlingen te signaleren. Je leert hoe je verschillende soorten ontwerpen kunt inzetten voor verschillende domeinen in de informatica, en hoe deze bijdragen en je inzicht geven over de misconcepten, gedachtenproces en de aanpak waarmee de leerling een ontwerp tot realisatie zal brengen.
Soort activiteitWorkshop
Voor wie bestemdVakdocent informatica
 

 

SprekerEbrahim Rahimi en Frans Peeters
TitelDenk in algoritmen!
Korte inhoudAlgoritmen vormen de basis voor informatica. Algoritmisch denken en het

ontwikkelen van algoritmen is van essentieel belang om de informatica te

kunnen begrijpen.

 

In deze workshop delen we onze ervaringen die we hebben gehad met twee

ontwerp opdrachten voor het ontwikkelen van algoritmen door studenten in de

bovenbouw van vijf scholen voor voortgezet onderwijs. Daarna zullen we samen

met de deelnemers aan deze workshop hands-on werken aan het ontwikkelen van algoritmen voor het maken van een tool waarmee je afbeeldingen kunt bewerken.

Soort activiteitWorkshop
Voor wie bestemdVakdocent informatica
 

 

SprekerJeroen Spandaw
TitelDuurzame energie zonder de gebakken lucht – Modelleren op een bierviltje
Korte inhoudOm minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, moeten we stevig inzetten op duurzame energiebronnen. Maar hoe? Zonnecellen? Hier of in Zuid-Spanje? Of toch liever windenergie? Op land of op zee? En hoeveel oppervlakte moeten we dan reserveren om in onze energiebehoefte te voorzien? In deze workshop gaan we dergelijke problemen oplossen aan de hand van een gecertificeerde NLT-module. Leerlingen vanaf klas 3 leren zo essentiële wiskundige ontwerpvaardigheden als globaal schatten, testen en verfijnen van modellen. Zij blijken die vaardigheden verrassend snel op te pikken en in te kunnen zetten in allerlei nieuwe ontwerpproblemen, al dan niet door henzelf bedacht.
Soort activiteitWorkshop
Voor wie bestemdVakdocent natuurkunde

Vakdocent scheikunde

Vakdocent nlt

Vakdocent wiskunde

Algemeen belangstellende

 

 

SprekerEveline Holla en Niels v.d. Burg
TitelOntwerpen in Beeld
Korte inhoudOntwerpend Leren betekent, naast het opdoen van kennis, ook werken aan 21e eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, doorzetten, risico’s nemen, kritische denken en creatieve oplossingen bedenken. Vaak blijven leerdoelen zoals creativiteit vaag, weten leerlingen niet goed wat het doel is en kunnen ze elkaar geen feedback geven. In deze workshop maak je kennis met werkvormen en praktische toepassingen om uw ontwerponderwijs op een hoger plan te brengen. De onderdelen in de workshop maken deel uit van Ontwerpen in Beeld: een set werkvormen voor formatief evalueren van ontwerpvaardigheden, ontwikkeld door Wetenschapsknooppunt TU Delft en partners.
Soort activiteitWorkshop
Voor wie bestemdVakdocent natuurkunde

Vakdocent scheikunde

Vakdocent informatica

Vakdocent biologie

Vakdocent nlt

Vakdocent Ontwerpen

Vakdocent wiskunde

TOA’s

Meerdere vakdisiplines

Algemeen belangstellende

 

 

SprekerHanna Stammes
TitelOntwerptekeningen als formatieve evaluatietools
Korte inhoudAls leerlingen een prototype maken, gaat veel van hun aandacht naar praktische dingen als ‘waar is toch die schaar’ of ‘onee, ik heb te weinig …’. Bij het plannen van een ontwerp is vaak meer ruimte om bijvoorbeeld vakinhoud te betrekken bij het denken en discussiëren over een ontwerp. Ontwerptekeningen zijn een leuke en effectieve manier om dit te stimuleren bij leerlingen. En, tekeningen zijn handig als formatieve evaluatietool voor jou als docent: je hebt snel overzicht en kunt via een gesprekje over de tekening nog meer te weten komen of je leerlingen helpen. In deze workshop testen we verschillende tekenwerkvormen en formatieve evaluatiestrategieën die je ook in je eigen (ontwerp)lessen kunt toepassen.
Soort activiteitWorkshop
Voor wie bestemdMeerdere vakdisiplines

Algemeen belangstellende

 

 

SprekerTessa Vossen
TitelOnderzoek doen binnen ontwerpen
Korte inhoudHoe zijn onderzoeken en ontwerpen met elkaar verbonden? “Je kunt eigenlijk geen ontwerp maken zonder eerst onderzoek te doen” is de overtuiging van veel docenten en leerlingen, blijkt uit recent promotieonderzoek. Uit deze uitspraak blijkt ook dat docenten en leerlingen denken dat ontwerpen volgens een bepaalde volgorde gaat, namelijk: onderzoek éérst. En dat terwijl veel leerlingen tijdens een ontwerpproject juist graag gelijk aan de slag willen. Hoe zorg je er als docent dan voor dat ze hun ontwerpkeuzes onderbouwen met onderzoeksstappen? In deze workshop bespreken we de uitkomsten van recent onderzoek naar de functies van onderzoeken binnen ontwerpen. Verschillende werkvormen zullen de revue passeren, en ook zullen we gezamenlijk nadenken over hoe we onderzoek binnen ontwerpen kunnen differentiëren naar de verschillende leervoorkeuren van leerlingen.
Soort activiteitWorkshop
Voor wie bestemdMeerdere vakdisciplines

Algemeen belangstellende

 

 

 

SprekerMartha Hoebens en Hanna Stammes
TitelOntwerpen in de scheikundeklas
Korte inhoudScheikunde is een echte ‘technoscience’. Scheikundige professionals werken niet alleen als onderzoekers, maar ook als technisch ontwerpers. In deze workshop verkennen we wat je met ontwerpen in de scheikundeklas kunt doen. We bekijken wat leerlingen volgens onderzoek kunnen leren van ontwerpen bij scheikunde, en hoe je scheikundige ontwerpproblemen verkent met je leerlingen. En we zoomen in op het verbinden van ontwerpen en scheikundige vakinhoud. Wat voor werkvormen kun je daarvoor gebruiken, in een mini-ontwerples of groter project?
Soort activiteitWorkshop
Voor wie bestemdVakdocent scheikunde

Algemeen belangstellende

 

 

SprekerMonique Dewanchand & Hakan Akkas
TitelOntwerpen voor animaties en VR
Korte inhoudIn deze workshop ga je aan de slag met 3D modelleren. 3D modelleren kent steeds meer toepassingen in onze samenleving, denk hierbij aan 3D printing, spelletjes, websites en VR. Tijdens de workshop lichten we toe hoe we 3D inzetten in de Coderclass (www.coderclass.nl) om een animatie film te maken over de noodhulp die Warchild verleent in oorlogsgebieden. Als tool maken we gebruik van Blender,  een open source 3D-modelleringsprogramma.

 

Verzoek aan de deelnemers om een laptop mee te nemen en Blender vantevoren te installeren. Blender kun je gratis downloaden van https://www.blender.org/download/

Soort activiteitGood practice

Workshop

Voor wie bestemdVakdocent natuurkunde

Vakdocent informatica

Vakdocent nlt

Vakdocent Ontwerpen

Vakdocent wiskunde

TOA’s

Meerdere vakdisciplines

Algemeen belangstellende

 

 

Docentendag Instruct

Samenwerking Docentendag Instruct
Wilt u als informatica docent zowel naar het Bèta Ontwerp Event als naar de Docentendag van Instruct? Wij kunnen voor u het vervoer regelen.
Mail hiervoor naar info@betasteunpuntzh.nl

 

Kijk voor meer informatie op ontwerponderwijs.nl


Kosten

Deelname is gratis, er zijn geen kosten aan verbonden


Aanmelden en meer informatie