Bèta opleidingen, het eerste jaar!

Uit de presentaties vanuit het hoger onderwijs kwam erg duidelijk naar voren dat bewust gekozen hebben voor een opleiding en het hebben van een goede studiehouding heel belangrijke succesfactoren zijn. Maar waar komen toch de verschillen tussen scholen vandaan en wat kunnen we hier als vakdocenten zelf aan doen? Deze bijeenkomst brengt nieuwe data uit het hoger
onderwijs, en nieuwe gerichte gespreksronden om dit met collega’s te bespreken.

 

Opzet

Het doel van de bijeenkomst is het vergroten van de kennis van elkaars opleidingen. Tijdens de bijeenkomst zijn er presentaties vanuit het hoger onderwijs en gespreksronden tussen docenten.


Kosten

Voor leden van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt begin van schooljaar 2020-2021 bekend gemaakt.


Aanmelden en meer informatie