Arbo en gebruik chemicaliën binnen vo: welke regels hanteer je waarvoor?

Wetgeving en werken met gevaarlijke stoffen horen hand in hand te gaan. Waar komen deze regels vandaan?

 

Tijdens deze masterclass – die in 2 delen is opgeknipt – word je wegwijs gemaakt in het hoe en waarom van regels.  Welke regels zijn direct van toepassing en welke regels zijn op een andere manier van invloed op je werkzaamheden.

Kortom wat moet ik doen en laten als ik met chemicaliën ga werken en waarom?
Wat zijn de handelingsdelen? kortom maak het werkbaar.

 

De onderwerpen die worden behandeld en toegelicht zijn de regels welke gehanteerd moeten worden voor etikettering, opslag en verwerking van afval. Het REACH en CLP programma.
Tevens hoe je instructie moet worden opgebouwd en welke zaken moeten worden gearchiveerd. Dit middels het RI&E principe en toegevoegd een TRA per situatie.
Waarom gaan er dingen fout en hoe kun je dat voorkomen? Ons gedrag speelt daarin een hoofdrol. Het hoe en waarom van ons gedrag wordt nader beschouwd.
Alles wordt uiteindelijk tegen de meetlat van de Arbowet gehouden. Waar ligt de verantwoording en hoe ondervang je binnen de regelgevingen op acceptabel niveau risico’s, zonder alles uit te bannen.

Dit alles overgoten met een sausje van doe lekker mee. Tussen de onderwerpen door worden er polls en discussierondjes gehouden.

 

Doel & resultaat

Bij practica en demo’s worden verschillende materialen, technieken maar zeker ook chemicaliën gebruikt. Dat brengt risico’s en dus gepaste maatregelen inclusief registratie(plicht) met zich mee. Om dit goed te ondervangen is enige kennis van zaken over regelgeving en de uitvoering hiervan noodzakelijk. Na deze masterclass zal er meer duidelijkheid geschapen zijn in de woud van regelgeving en jouw rol hierbinnen.

 

Data & tijd

Update: De bijeenkomst van 7 december wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum.

De data voor deze twee bijeenkomsten zijn 7 december 2021 en 18 januari 2022 van 15.30-17.30

 


Kosten

Voor leden van de vereniging NLT en partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €115 voor een eendaagse nascholing en €235 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.

 


Aanmelden en meer informatie