Scholenoverleg: ‘Nieuwe ontwikkelingen in het aansluitingsbeleid van de Universiteit Leiden’

Op donderdag 21 februari vindt het eerstvolgende scholenoverleg plaats in het Pieter de la Courtgebouw van 15:00 tot 17:00 uur. Op dit scholenoverleg gaan we met elkaar in overleg en hopen veel kennis uit te wisselen. Ditmaal rondom het thema ‘Nieuwe ontwikkelingen in het aansluitingsbeleid van de Universiteit Leiden’. Dit scholenoverleg is bedoeld voor decanen en geïnteresseerde docenten. Tijdens dit overleg komende de volgende onderwerpen aan bod:

 

Digitale Gastlessen

Door Nicoline Streng

Donderdag 21 februari worden de eerste drie digitale gastlessen gelanceerd.
Naast het bestaande gastlessenprogramma ontwikkelt Universiteit Leiden nu Nederlands- en Engelstalige digitale gastlessen die in video’s 10 minuten wetenschappelijke vraagstukken over maatschappelijk relevante thema’s behandelen. Deze digitale gastlessen kunt u inzetten in het verlengde van uw lesprogramma of tijdens projectweken op school. Door de gastlessen digitaal aan te bieden kunnen vwo-bovenbouwscholieren in heel Nederland straks kennismaken met wetenschap en wetenschappelijk onderwijs.

 

Studiekeuzeplatforms

Door Frank Parlevliet

Er zijn in Nederland verschillende soorten algemene studiekeuzesites. Denk aan Studiekeuze123, universitairebachelors.nl of Qompas Studiekeuze. Deze sites bieden aan studiekiezers informatie over alle opleidingen en voorlichtingsdagen in het hoger onderwijs in Nederland. De sites verschillen in wat voor soort informatie wordt getoond en waar de informatie vandaan komt (sommige gebruiken wel informatie van de onderwijsinstellingen, andere halen informatie uit andere databronnen).

In landelijk verband wordt door alle instellingen gewerkt aan een nieuwe database waar de externe studiekeuzesites informatie kunnen ophalen en gebruiken op hun websites. Het doel is dat de studiekiezer over voldoende informatie kan beschikken om (de start van) een goede studiekeuze te maken?

Als Universiteit Leiden zijn we geïnteresseerd hoe scholen in het loopbaan- en studiekeuzetraject deze externe studiekeuzesites gebruiken.

 

Pre-university college naar Den Haag

Door Annebeth Simonsz

Naast het pre-university programma in Leiden wordt er ook gewerkt aan een pilotprogramma voor getalenteerde leerlingen in Den Haag.

 

 

Datum & tijd

het scholenoverleg neemt plaats op donderdag 21 februari van 15.00-17.00 in het Pieter de La Court-gebouw van de Universiteit Leiden.


Aanmelden en meer informatie