Voorbereiding nieuw examenprogramma Latijn 2020 (Vergilius)

In deze bijeenkomst gaan leraren aan de slag met de examenthema’s van Latijn in 2020. Onder leiding van Bram van der Velden (Universiteit Leiden, GLTC) en samen met andere docentcollega’s Latijn worden de nieuwe examenthema’s besproken. In de eerste helft van deze activiteit bereiden we ons voor op het specifieke taaleigen van Vergilius. De deelnemers kunnen van tevoren problematische passages uit het eindexamenpensum doorgeven, die tijdens de sessie besproken zullen worden.

In de tweede helft wordt een overzicht van de receptie van de Aeneis door de eeuwen heen gegeven.

 

Doel & Resultaat

Tijdens deze bijeenkomst kunnen leraren de nieuwe examenteksten eigen maken. Deze kennis kan worden ingezet om leerlingen goed voor te bereiden op het examenprogramma van 2020. Er is ook ruimte voor intervisie en het stellen van vragen over specifieke examenteksten.

 

Datum & Tijd

Dinsdag 29 oktober van 16.30 tot 19.00 uur, inclusief maaltijd

 

Extra informatie:

Verzoeken om het bespreken van specifieke passages uit het pensum of van specifieke grammaticale bijzonderheden kunnen tot uiterlijk een week voor de cursus aan de cursusleider gemaild worden (a.j.l.van.der.velden@hum.leidenuniv.nl).


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres.


Aanmelden en meer informatie