Online nascholing: Taalkunde in de bovenbouw van het vwo

Verschilt het taalgebruik van mannen met dat van vrouwen? Hoe leren kinderen hun moedertaal aan? Waarom kunnen dieren geen mensentaal leren? Wat is het verschil tussen taal en spraak? Wat zijn de voor- en nadelen van opgroeien met meer dan één taal of dialect? Is het Nederlands aan het verloederen en wordt het vervangen door het Engels? Dit zijn stuk voor stuk vragen die raakvlakken hebben met het vakgebied taalkunde die in deze online webinar aan bod komen.

 

Op dit moment besteden maar weinig docenten aandacht aan taalkunde in de klas. Dat is zonde, want de huidige discussie over het schoolvak Nederlands laat zien dat er grote behoefte is aan meer vakinhoud in het schoolvak.

 

De afgelopen jaren is er prachtig lesmateriaal ontwikkeld over taalkundige fenomenen. Hoogleraar Nederlandse taalkunde Sjef Barbiers licht dat lesmateriaal toe – dat u natuurlijk aan kunt passen aan uw eigen onderwijspraktijk – en er is ook alle ruimte om uw vragen te stellen over de stand van het taalkundige onderzoek op dit moment.

 

De bijeenkomst vindt online plaats op 19 juni 2020 van 15.00 tot 17.00 uur, via Kaltura Live. Als u zich aanmeldt voor de bijeenkomst ontvangt u op een later moment een link naar de online bijeenkomst.

 


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres.


Aanmelden en meer informatie