Strips & graphic novels in het klaslokaal

Tijdens deze bijeenkomst zullen we bekijken hoe strips/graphic novels als legitiem studieobject ingezet kunnen worden in klaslokalen binnen het voortgezet onderwijs. Er zijn talloze literaire, informatieve, en boeiende strips die leerlingen aan het denken kunnen zetten over zichzelf en de wereld. Strips kunnen complexe informatie en historische gebeurtenissen op een toegankelijke en aansprekende manier verbeelden en daarmee het leerproces bevorderen. Tijdens deze bijeenkomst zullen drie sprekers de mogelijkheden rondom het medium als leermiddel verder uiteenzetten. Professor Kees Ribbens zal wat vertellen over de verbeelding van de Tweede Wereldoorlog in diverse (inter)nationale strips. Hij zal daarbij ook aandacht besteden aan hoe strips geanalyseerd kunnen worden. Dr. Laurike in ’t Veld kijkt naar strips die de genocide in Rwanda verbeelden, waarbij ze dieper in zal gaan op welke vragen er aan leerlingen gesteld kunnen worden om een dergelijk gevoelig onderwerp te behandelen. Margreet de Heer, Stripmaker des Vaderlands, zal meer vertellen over de Graphic Novels voor de Leeslijst en met concrete voorbeelden laten zien waarom literaire strips uitstekend op de Nederlandse leeslijst kunnen.

 

Doel & resultaat

Deelnemers krijgen inzicht in het stripmedium als leervorm. Daarbij worden er handvaten aangereikt waarmee deelnemers strips ook zelf kunnen inzetten.

 

Datum & tijd

Donderdag 10 december 2020 van 16.30 tot 18.00 uur, online via Zoom.


Kosten

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €95 voor een eendaagse nascholing en €175 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.


Aanmelden en meer informatie