Stilistiek in de Neerlandistiek: Ochtendprogramma Nascholingsdag Nederlands, Universiteit Leiden

Is stijl meer dan de versiering (ornatus) van een gedachte? Welke stijlmiddelen zitten er in de gereedschapskist van redenaars als Jesse Klaver of Geert Wilders? Hoe kunnen we het werk van Van der Heijden en Voskuil stilistisch typeren? De stilistiek is van oudsher een wetenschapsgebied dat de verschillen disciplines binnen de neerlandistiek – taalkunde, taalbeheersing en letterkunde – verbindt. Tijdens deze ochtend stellen we in twee lezingen en een workshop de effecten van stijlkeuzes centraal. We analyseren die in historische dialogen, literaire teksten, politieke debatten en in de (verhalende)journalistiek.

 

Eventueel is aansluitend een middagprogramma te volgen over Literatuur en Burgerschap, zie elders op deze site.

 

Programma
(N.B.
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangen deelnemers een uitgebreid programma met achtergrondliteratuur en materialen die worden gebruikt)

10.00 – 10-45Inleiding op het concept Stijl. Casus: Vertelstijlen, gekte en normaliteit in fictie – Esther Op de Beek
10.45 – 11.30Stijlonderzoek en dialogen van de middeleeuwen tot nu – Geert Warnar
11.30 – 12.30Workshop: Spreekstijlen in politiek debat en toepassingen in het onderwijs – Maarten van Leeuwen
12.30 – 13.30lunch

 

Doel & Resultaat

Deelnemers maken kennis met recent onderzoek in de stilistiek vanuit de taalkunde, letterkunde en taalbeheersing van het Nederlands. Samen met de aanwezige docenten worden toepassingen in het middelbaar onderwijs verkend aan de hand van cursusmaterialen uit de cursus Stilistiek van de Universiteit Leiden.

 

Datum & Tijd

Deze nascholing vindt plaats op donderdag 6 juni van 10:00 tot 13:30, inclusief lunch. De locatie is de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden (exacte locatie wordt nog bekend gemaakt)


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van €50,- (wie ook het middagprogramma doet, betaalt voor het geheel €85,-). Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van de cursusgelden gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.


Aanmelden en meer informatie