Schoolleidersbijeenkomst

Op 9 april 2020 vindt er weer een schoolleidersbijeenkomst plaats tussen schoolleiders uit het voortgezet onderwijs en het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. De bijeenkomst vindt plaats van 12.15 tot 13.15 in de Rechtenkamer van het academiegebouw.

 

Wij hopen door deze bijeenkomst kennis uit te wisselen en de aansluiting tussen het voortgezet en het hoger onderwijs op beleidsniveau te versterken. De bijeenkomst wordt voorgezeten door de vice-rector magnificus Prof.dr.ir.drs. H. (Hester) Bijl.

 

Geïnteresseerden kunnen zich alvast melden door een mail te sturen naar aansluiting@iclon.leidenuniv.nl