ONZe Boekenclub

In deze ONZ-boekenclub worden verschillende teksten en boeken besproken door een groep van vo-docenten, onder begeleiding van Universitair docent Esther Op de Beek. Er worden literaire en historische teksten besproken aan de hand van recente wetenschappelijke inzichten. Die inzichten liggen zowel op het gebied van de historische contextualisering en de literatuurwetenschappelijke benaderingen als op didactisch vlak.

 

Opzet

Deelnemers lezen de boeken voorafgaand aan de bijeenkomst. In de bijeenkomst praten we met elkaar over de tekst en vervolgens bespreken we de didactische mogelijkheden. De boekenclub vindt vier keer per jaar plaats op woensdagmiddagen van 15.30 tot 17.30 uur (het is uiteraard ook mogelijk om losse bijeenkomsten bij te wonen). De geplande bijeenkomsten zijn:

 

Tijdens deze leesclubbijeenkomst van 28 oktober bespreken we twee veelgeprezen romans: Rituelen (1981) van Cees Nooteboom en De consequenties (2014) van Nina Weijers.

In Rituelen worden verschillende fases uit het leven van Inni Wintrop beschreven, zijn contact met vader en zoon Taads en een aantal vrouwen in zijn leven. De roman thematiseert de manier waarop mensen rituelen creëren om het leven zin te geven en daarmee aan te kunnen, of juist niet…
Iets soortgelijks komt ook in De consequenties van Nina Weijers aan de orde: Minnie Paris zoekt naar een manier waarop ze in de wereld kan bestaan. Ze stelt zich vragen als: wanneer wordt mijn leven kunst, en wanneer neemt kunst mijn leven over? Vergelijking van de openingszinnen van beide romans laat alvast zien dat er ook heel concrete verbanden gelegd worden…

 

Zodra de boeken voor de eerstvolgende bijeenkomst bekend zijn lees je er hier meer over.


Kosten

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €95 voor een eendaagse nascholing en €175 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.


Aanmelden en meer informatie

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €95 voor een eendaagse nascholing en €175 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.