ONZe Boekenclub

In deze ONZ-boekenclub worden verschillende teksten en boeken besproken door een groep van vo-docenten, onder begeleiding van Universitair docent Esther Op de Beek. Er worden literaire en historische tekste besproken aan de hand van recente wetenschappelijke inzichten. Die inzichten liggen zowel op het gebied van de historische contextualisering en de literatuurwetenschappelijke benaderingen als op didactisch vlak.

 

Opzet

Deelnemers lezen de boeken voorafgaand aan de bijeenkomst. In de bijeenkomst praten we met elkaar over de tekst en vervolgens bespreken we de didactische mogelijkheden. De boekenclub vindt vier keer per jaar plaats op woensdagmiddagen van 15.30 tot 17.30 uur (het is uiteraard ook mogelijk om losse bijeenkomsten bij te wonen). De geplande bijeenkomsten zijn:

 

Zodra de boeken voor de eerstvolgende bijeenkomst bekend zijn lees je er hier meer over.


Kosten

Voor leden van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt begin van schooljaar 2020-2021 bekend gemaakt.


Aanmelden en meer informatie