ONZe Boekenclub

In deze ONZ-boekenclub worden verschillende teksten en boeken besproken door een groep van vo-docenten, onder begeleiding van Universitair docenten dr. Esther Op de Beek en prof.dr. Yra van Dijk. Er worden literaire en historische teksten besproken aan de hand van recente wetenschappelijke inzichten. Die inzichten liggen zowel op het gebied van de historische contextualisering en de literatuurwetenschappelijke benaderingen als op didactisch vlak.

 

Opzet

Deelnemers lezen de boeken voorafgaand aan de bijeenkomst. In de bijeenkomst praten we met elkaar over de tekst en vervolgens bespreken we de didactische mogelijkheden. De boekenclub vindt plaats op woensdagmiddagen van 15.30 tot 17.30 uur (het is uiteraard ook mogelijk om losse bijeenkomsten bij te wonen). De geplande bijeenkomsten zijn op woensdag 25 november, woensdag 31 maart en een keer in juni.

 

Tijdens deze leesclubbijeenkomst van 31 maart bespreken we een aantal teksten met als overkoepelend thema schuld en medeplichtigheid:

 

 

Het perspectief van de roman van Els Beerten (geschikt voor 15-jarigen en ouder, havo/vwo) is heel origineel, omdat je van alle kanten kijkt naar de (verkeerde) beslissingen van jongerenin de oorlog en de gevolgen daarvan. Het is de beste young adult van de 21ste eeuw, wat mij betreft. Dramatisch, ontroerend, geweldig geschreven, super leerzaam.

 

In het Het jongensuur komt daar iets bij. Je bent snel gegrepen door de strijdlustige 14-jarige Simone die de oorlog overleefde op onderduikadressen, ver van haar ouders.  Maar Simones grootste zorg blijkt niet haar joodse identiteit, niet haar vermoorde familieleden, maar het feit dat ze een jongen is in een meisjeslichaam. Ze probeert het zwembad binnen te komen op het ‘jongensuur’, maar wordt betrapt en vernederd: ‘Je moet eruit’. Eenvoudige taal, die aankondigt waar het hier over gaat: er niet bij horen. Niet bij je gezin, waar je moeder je amper herkent na vier jaar. Niet in de onderduik, en het minst van alles in je lichaam: ‘Het verbaasde mij dat zoveel mensen een man waren in dit leven, en dat juist ik een meisje moest zijn’ (19).

 

We bekijken hoe je inhoud verteltechnisch kan analyseren en welke vragen relevant zijn voor jullie en voor de klas.


Kosten

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €95 voor een eendaagse nascholing en €175 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.


Aanmelden en meer informatie

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €95 voor een eendaagse nascholing en €175 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.