Nog lang niet uitgepraat: Spreek- en gespreksvaardigheden voor moderne vreemde talen en nt2

Hoe zorg je ervoor dat leerlingen spreek/gespreksvaardiger worden?
Hoe zorg je ervoor dat leerlingen spreken en blijven spreken?

Hoe kun je effectieve en adaptieve feedback geven?
Hoe krijg je zicht op het leerproces van je leerlingen en zij zicht op hun eigen leerproces?
Hoe zorg je voor differentiatie bij spreek- en gespreksvaardigheid?

Op deze vragen zocht Esther de Vrind (Vakdidacticus Frans en teamleider lerarenopleiding, ICLON) antwoord in haar promotietraject. Dat heeft geresulteerd in een didactiek, de SpeakTeach-didactiek, die adaptief voor leerlingen beoogt te zijn én praktisch uitvoerbaar voor docenten. Tijdens deze workshop maakt u kennis met deze didactiek, onderzoeken we de mogelijkheden in uw eigen lespraktijk en wisselen we kennis en ervaringen uit.

 

DOEL & RESULTAAT

Doel van deze bijeenkomst is het didactisch repertoire bij spreek/gespreksvaardigheid vergroten, afgestemd op de eigen leerbehoeften en de eigen reguliere lespraktijk van de deelnemende docenten. Daarnaast krijgt de docent ideeën voor concrete lessen/lesonderdelen spreek/gespreksvaardigheid die de docent in zijn lessen kan uitvoeren.

Onderwerpen die aan de orde komen:

Lessen spreek- en gespreksvaardigheid ontwerpen en uitvoeren: met geschikte spreektaken, opbouw en alignment, afgestemd op de eigen leerlingen en de eigen lespraktijk.

Afstemmen op de leerbehoeften van de eigen leerlingen: gedifferentieerde lessen ontwerpen met adaptieve feedback, verbeteractiviteiten en werkvormen om de spreek- en gespreksvaardigheid te verbeteren.

Zicht op het leerproces van de leerlingen krijgen bij spreek- en gespreksvaardigheid: Hoe kun je zicht krijgen op het leerproces van leerlingen bij spreek- en gespreksvaardigheid? Welke feedback en welke support (instructie, input + oefeningen) hebben de leerlingen nodig?

 

Meenemen naar de bijeenkomst (voorbereiding docenten):

  1. Neem een spreektaak / lesmateriaal voor spreek- en gespreksvaardigheid mee waarover u tevreden bent;
  2. Neem het lesmateriaal mee van een klas waarin u de komende weken wel een nieuwe didactiek (de SpeakTeach-didactiek) zou willen uitproberen.

 

Locatie & Tijd

De bijeenkomst vindt plaats op 5 februari van 15.30 tot 20.00 uur (inclusief een maaltijd), in Leiden.

 


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres.


Aanmelden en meer informatie