Literatuur en Burgerschap. Middagprogramma Nascholingsdag Nederlands

Wat betekent het anno 2018 om een ‘burger’ zijn? Laat staan een ‘Nederlands staatsburger’? Voelen we ons allemaal niet meer deel van een groter, kosmopolitische wereld, waarin onderscheid tussen de verschillende wereldburgers verdwijnt? Het is tijd om constructies van Nederlanderschap, en burgerschap, onder de loep te nemen.

 

Daarvoor gebruiken we in deze workshop teksten van de middeleeuwen tot heden. We bespreken hoe burgerschap verbeeld wordt in publieke redevoeringen en traktaten, romans, maar ook hip-hop.  Zulke teksten spelen van middeleeuwen tot heden een cruciale rol in het vormgeven, onderhandelen en verspreiden van het moderne en contemporaine beeld van burgerschap en de burger.

 

Door leerlingen kennis te laten maken met ook historische en literaire  ‘onderhandelingen’ over wat een burger wel en niet mag en moet (rechten en plichten) en wie hij is (identiteit en uitsluiting), leren we ze dat burgerschap een dynamisch gegeven is dat verschilt in iedere tijd en cultuur.

 

Wie na deze middag meer verdieping over dit thema wil, kan zich vanaf september 2019 inschrijven voor een geheel digitale 10 ECTS MA-cursus die op afstand te volgen is. Kosten voor deelname 500 euro. Meer informatie: Yra van Dijk (y.van.dijk@hum.leidenuniv.nl). Tevens is er een 5 ECTS cursus in Utrecht vanaf 1 september 2019, onder dezelfde titel, die zich echter alleen richt op literatuur en burgerschap na 1830.

 

Eventueel is voorafgaand aan deze middag een ochtendprogramma te volgen over Stilistiek in de Neerlandistiek.

 

Programma:
(N.B. voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangen deelnemers een uitgebreid programma met achtergrondliteratuur en materialen die worden gebruikt)

12.30-13.30lunch
13.30-14.15Inleiding op het concept Burgerschap: Yra van Dijk.
14.15-14.45Bestond burgerschap voor 1600, althans in de Nederlandse literatuur? Geert Warnar
14.45-15.30Collaboratief blok Jeugdcultuur: hiphop. In groepjes bespreken we Nederlandse identiteit in hip hop performances en hoe dat kan worden ingezet in de lessen maatschappijleer of Nederlands.
15.30-16.15MA studenten presenteren kort over burgerschap in het onderwijs: les-ideeën bespreken in collaboratie.
16.15- 17.00Burgerschap en uitsluiting: Casus De Ontelbaren van Elvis Peeters.
17.00-17.30Nabespreking resultaten, ideeën en toekomstige initiatieven.

 

Datum & Tijd

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 6 juni van 12:30 tot 17:30, inclusief lunch. De locatie is de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden (exacte locatie wordt nog bekend gemaakt).

 


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van €50,- (wie ook het ochtendprogramma doet, betaalt voor het geheel €85,-). Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van de cursusgelden gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.


Aanmelden en meer informatie