Inspirerend grammaticaonderwijs

De grammatica is bedoeld om te laten zien hoe taal in elkaar zit. Bij traditionele zinsontleding leren leerlingen vooral ezelsbruggetjes: je vindt de persoonsvorm door een zin vragend te maken. Dat leert je niet wat een persoonsvorm is, waarom hij bestaat. Dat kan ook anders! Ervaar tijdens deze workshop hoe betekenisvol en motiverend grammaticaonderwijs kan zijn. We gaan aan de slag met werkvormen die door docentontwikkelteams zijn gemaakt en getest en die zijn gebaseerd op de thinking skills-didactiek: een activerende didactiek voor cognitief leren, waarbij eerst het taalgevoel van leerlingen wordt aangesproken, ze dan zelf met de taal aan de slag gaan om op die manier tot dieper begrip te komen van hoe die taal in elkaar zit.

 

Doel & resultaat

Docenten Nederlands krijgen inspirerende werkvormen aangereikt voor grammaticaonderwijs die zij direct in hun praktijk kunnen toepassen.

 

Tijd

Deze activiteit duurt van 16.00 tot 18.30 uur.


Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €125,- in rekening gebracht. Het is mogelijk dat deze prijs wijzigt, omdat de besluitvorming hierover nog niet is afgerond. Wij zullen echter nooit een prijs verhogen achteraf. U krijgt over prijswijzigingen altijd bericht vooraf en u kunt uw inschrijving op basis daarvan dan alsnog terugtrekken. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.


Aanmelden en meer informatie