De klassieken online: digitaal lesmateriaal voor Grieks en Latijn

In de afgelopen jaren is er erg veel online materiaal over de klassieken verschenen. In deze sessie geeft dr. Bram van der Velden (onderzoeker faculteit Geesteswetenschappen Universiteit Leiden) daar een overzicht van. We bespreken onder andere: online teksten, vertalingen, commentaren, woordenboeken en lexica, lesmateriaal, multimedia, databases met secundaire literatuur en beschikbare software. Bram geeft uitleg over het gebruik van de applicaties en hoe deze in te zetten tijdens de (online) les.

 

Doel & Resultaat

De opgedane kennis is vooral nuttig bij de lesvoorbereiding, of bij de begeleiding van praktische opdrachten en profielwerkstukken. Tijdens de bijeenkomst is ook ruimte om met elkaar te oefenen en in gesprek te gaan over het online materiaal.

 

Deelnemers krijgen een lijst met het besproken materiaal mee.

 

 

Tijd & locatie

De bijeenkomst vindt online plaats op 21 januari van 15.30 tot 17.30 uur.


Kosten

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) en de Universiteit van Twente (Pro-U) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €95 voor een eendaagse nascholing en €175 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.


Aanmelden en meer informatie