Training PWS begeleiding voor bètadocenten: Slimme stappen in onderzoek

Enkele jaren geleden is het profielwerkstuk (PWS) verplicht gesteld op alle middelbare scholen in Nederland. Een belangrijk onderdeel van het PWS is het doen van onderzoek. Maar hoe bedenk je onderzoek? Wat is een goede onderzoeksvraag?

Deze training is ontwikkeld om de start, de opzet en de uitvoering van onderzoek duidelijk te maken. De docenten worden getraind door prof.dr. Eline Slagboom hoe ze hun eigen leerlingen kunnen begeleiden in het onderzoekstraject. De training is zo opgebouwd dat de docenten ervaren welk traject ze met hun leerlingen zouden moeten doorlopen. De ontwikkelde handleiding: ‘Slimme Stappen in eigen onderzoek’, met bijbehorende filmpjes, zullen hierbij helpen.

 

Doel

Docenten voorbereiden op hun rol als begeleider tijdens het onderzoeksproces. Ze laten ervaren hoe je leerlingen, op een interactieve manier, kunt laten kennismaken met de verschillende facetten van onderzoek en ze te begeleiden tijdens het werkelijke onderzoeksproces.

 

Resultaat

Docenten zijn na afloop van de training in staat zijn zelfstandig te gaan werken met de ontwikkelde handleiding en bijbehorende instructiefilmpjes. Deze handleiding zal de rode draad zijn in het begeleidingstraject van de leerlingen. Met behulp van de beschreven oefeningen, die getraind zijn in de masterclass, kunnen ze leerlingen motiveren om origineel en creatief na te denken over een goede vraag en de bijbehorende meting. Om een paar stappen vooruit te denken en niet te verdrinken in de grote hoeveelheid informatie dat te vinden is op het internet. De Masterclass duurt 2,5-3 uur en is opgebouwd aan de hand van het stappenplan: ‘Slimme Stappen in eigen onderzoek’. Er zal aandacht besteed worden aan de vier fasen van onderzoek en deze zullen behandeld worden door het geven van enige achtergrondinformatie, maar de meeste tijd zal gaan zitten in het doen van de verschillende oefeningen die horen bij de verschillende fasen.

Hierbij zal Eline veel nadruk leggen op de noodzakelijke interactie, zodat docenten ervaren hoe dit ‘spel’ met de leerlingen zou moeten verlopen.

 

Aanmelden

Meld je nu aan via deze link.

 

Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van €125,-. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van de cursusgelden gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.


Aanmelden en meer informatie