De stem van de leerling: hoe kan feedback van leerlingen het onderwijs verbetern?

Stichting LeerKRACHT organiseert in samenwerking met Onderwijsnetwerk Zuid-Holland de masterclass ‘De stem van de leerling’. LeerKRACHT zet zich in om leerlingen, docenten en schoolleiders met plezier samen te laten werken om op scholen een cultuur te creëeren waar de verbetering van het onderwijs centraal staat. De methodes van LeerKRACHT zijn al ingezet bij 750 scholen in Nederland waar met elkaar gewerkt wordt aan Elke Dag Samen een Beetje Beter.

 

In deze Masterclass ‘De stem van de leerling’ gaan we met elkaar in op het vraagstuk: hoe kan feedback van leerlingen worden ingezet bij het verbeteren van onderwijs? Aan de hand van drie werkvormen worden handvatten gegeven hoe leerlingen meer inspraak kunnen krijgen bij lesontwerp en lesinhoud. Hierbij worden leerlingen geactiveerd om zelf ook na te denken over waar zij in de les behoefte aan hebben en hoe docenten hier op in kunnen spelen.

 

Doel & resultaat

Aan de hand van drie praktische werkvormen kunnen docenten feedback van leerlingen vaker gaan gebruiken en makkelijk toepassen in de les.

 

Aanmelden

Meld je nu aan via deze link.


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van €125,-. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van de cursusgelden gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.


Aanmelden en meer informatie