Haardvuursessie: Geschiedenis

Soms heb je behoefte om buiten de dagelijkse drukte en buiten de muren van je eigen school samen met vakgenoten informeel bij te praten en inspiratie op te doen. Vragen over (formatief) toetsen? Lessen over historisch denken en redeneren in onderbouw of bovenbouw? Efficiënt omgaan met tijdvakken en kenmerkende aspecten? Omgaan met gevoelige onderwerpen? De bouwstenen van curriculum.nu? Omgaan met gevoelige onderwerpen? Nakijkstress? Je PTA voorleggen aan collega’s of een zelf ontworpen project, les of toets? Vakoverstijgend werken? Samen een les ontwerpen? Dat kan hier. En er kan veel.  Zelf input leveren mag, maar hoeft niet per se. Elise Storck (vakdidacticus ICLON) zorgt desgewenst voor input (sprekers, literatuur, websites). De bijeenkomsten kennen – naast de pizza- in principe drie ‘agendapunten’: (vakdidactisch) vragenrondje, bespreken van relevante didactische  bronnen en/of ontwikkelingen en bekijken van (eigen) praktijkvoorbeelden. Dat kan gaan om eerste ideeën, proefballonnetjes, work-in-progress, succeservaringen of juist flinke tegenvallers. We bepalen vooral zelf samen de agenda.

Doel en resultaat

Kennis en/of inspiratie via informeel contact met vakcollega’s en vakdidacticus.

Aanmelden

Meld je aan voor de pizzasessie via deze link.


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van €125,-. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van de cursusgelden gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.


Aanmelden en meer informatie