Hoe zit dat: staatsrecht en democratie in tijden van populisme en nationalisme?

De democratische rechtsstaat wordt uitgedaagd door populistische en nationalistische partijen. Zij zetten zich af tegen de ‘elite’, de tot nu toe dominante klassen van bestuurders, politici, rechters, wetenschappers en journalisten. Zij willen verandering van het staatsbestel. Allerlei bestaande instituties en instanties zouden ingrijpend aangepast of afgeschaft moeten worden.

 

Hoe moeten we aankijken tegen deze wens naar veranderingen? Is de rek uit het huidige bestel? Hoe kunnen we de burger meer invloed op het staatsbestel geven? Moet bestuur dichtbij de burger of juist centraler georganiseerd worden? Welke rol is weggelegd voor internationale organisaties, zoals de EU of de VN?

 

Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de twee eerste colleges die gegeven worden door medewerkers van de afdeling staatsrecht aan de EUR. Zij staan garant voor actuele casussen die laten zien dat “staatsinrichting” iedereen aangaat.

 

In het derde college, verzorgd door de afdeling geschiedenis aan de EUR, staat de invloed van populistische partijen op de omgang met het nationale verleden centraal. Wat zijn de effecten op historische beeldvorming en op democratische waarden? Welke rol spelen moderne media daarbij?

 

Doel & resultaat

Net als in het publieke debat doen zich ook in de klas geregeld situaties voor waarin leerlingen meningen ventileren over zin of onzin van democratische waarden. In drie colleges, waarin alle ruimte is voor vragen stellen en debat, worden docenten weer helemaal bijgepraat over recente vraagstukken op dit terrein. Aansprekende actuele casussen geven docenten volop mogelijkheden om discussies in de klas deskundig te begeleiden, aan te zwengelen of prikkelende vragen te stellen. En om te laten zien dat staatsinrichting totaal niet saai is, maar springlevend!

 

Data & tijd

De hoorcolleges vinden plaats bij de Erasmus Universiteit te Rotterdam op de Woudestein campus. Op maandag 11 november vindt het hoorcollege plaats van 16.00 tot 19.00 uur.

 


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres.


Aanmelden en meer informatie