Beeld en Geluid in de klas: samen een schatkamer ontsluiten

Veel docenten maken in de les graag gebruik van beeld en geluid. Veel media is toegankelijk op het internet. Hoe stap je over de scheidslijn van entertainment naar toegevoegde didactische waarde? En dan vooral waar het gaat om hogere denkvaardigheden, mediawijsheid, etc.? Het Nederlands Instituut Beeld en Geluid in Hilversum (https://www.beeldengeluid.nl/) heeft een schatkamer aan mooi en bruikbaar materiaal. Deze is echter nog nauwelijks voor het onderwijs toegankelijk. Op dit moment heeft het Instituut voor Beeld en Geluid tijd en middelen om aan de hand van relevante vragen van docenten de juiste fragmenten te zoeken en suggesties voor fragmenten te doen. Deze workshop brengt docenten en medewerkers van het Instituut voor Beeld en Geluid bijeen om samen te ontdekken welke criteria er zijn voor de bruikbaarheid van fragmenten en hoe ze goed ingezet kunnen worden. Deze bijeenkomst is een eerste kennismaking, die eventueel wordt vervolgd voor degenen die daaraan behoefte hebben.

 

Doel & resultaat

Tijdens deze bijeenkomst wordt expertise gedeeld over het gebruik van beeld en geluid in de klas door het uitwisselen van ervaringen. Deze ervaringen zullen vooral draaien om meer dan een ‘plaatje bij het praatje’ en concrete bruikbare voorbeelden hiervan. Denk bijvoorbeeld aan het leren van vaardigheden bij mediawijsheid, framing, standplaatsgebondenheid, etc. Docenten verkrijgen bruikbaar materiaal op eigen verzoek (voor zover aanwezig in de ‘schatkamer’) en de Stichting Beeld en Geluid krijgt beter inzicht in de behoeften van docenten. Deze kennis kunnen zij inzetten bij het meer toegankelijk maken van de collectie voor het onderwijs.

 

Datum & tijd

Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 23 september van 16.00 tot 18.00 in Leiden.


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres.


Aanmelden en meer informatie