eduScrum

Elke docent wil zijn leerlingen begeleiden in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en daarbij kunnen differentiëren om aan te sluiten bij het niveau en de leerstijl van de leerlingen. Maar hoe geef je dat op een goede manier vorm? Eduscrum biedt hiervoor een speelse doch resultaatgerichte oplossing.
EduScrum geeft docenten een methode in handen waarbij leerlingen structuur krijgen om samen te werken. Het helpt ze meer eigenaar te zijn van hun eigen leerproces. Leerlingen nemen meer verantwoordelijkheid, ze krijgen meer overzicht in het werk en ontdekken en ontwikkelen eigen kwaliteiten. Tegelijkertijd heeft de docent meer tijd om individuele leerlingen te begeleiden. eduScrum is gebaseerd op Scrum, een methode die veel bij softwareontwikkeling wordt gebruikt, maar inmiddels ook buiten de IT wordt ingezet. ‘Door de inzet van eduScrum heb ik mijn leerlingen beter leren kennen. Ik zie beter waar ze de mist in gaan en kan ze beter begeleiden.‘, Sieger Kooij, docent scheikunde. 

eduScrum2

Het werken met EduScrum is te leren door met een aantal docenten zelf een of meer opdrachten met deze actieve werkvorm aan te pakken. Een ervaren ‘ Meester’ bepaalt de opdrachten, coacht en geeft raad.

 

De krachtige ceremonies, rollen en instrumenten van Scrum bieden een leidraad. Zo geeft het eigen scrumbord ‘de flap’ leerlingen overzicht en structuur, waardoor het groepswerk transparant wordt. De stand- up waarmee elke les begint, zorgt voor focus en binding en geeft zin om aan het werk te gaan. De retrospectives helpen leerlingen om samen hun manier van werken telkens weer te verbeteren.

Meer informatie over eduScrum is te vinden op www.eduscrum.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edgar de Wit: e.dewit@tudelft.nl.

 

Bekijk hier een eerdere activiteit op het gebied van eduScrum