Bijeenkomsten Scholennetwerk wiskunde

Afgelopen schooljaar is er in juni een ‘flexibele nascholing wiskunde’ georganiseerd. Dit initiatief is ontstaan uit het idee om naast het reguliere nascholingsaanbod een Scholennetwerk voor wiskundedocenten te starten.

Aanleiding

Het idee is eens per twee maanden bijeenkomen om over vooraf bepaalde thema’s te overleggen. Deze thema’s zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: wiskundige denkactiviteiten, logisch redeneren bij wiskunde C, training van algebraïsche vaardigheden, wiskundemethoden vergelijken, formatief-assessment-taken ontwerpen.
De thema’s worden door de deelnemers zelf bepaald en door enkele docenten in samenwerking met vakdidactici voorbereid. Uitnodigen van gastsprekers hoort ook tot de mogelijkheden.
Voor de deelnemers geldt dat er in het algemeen weinig voorbereiding zal zijn maar dat wel een actieve deelname tijdens de bijeenkomsten gevraagd zal worden.

Inhoud en opzet

We starten op 26 september in Leiden met een bijeenkomst in het thema ‘rekenen’. Daarna zijn de bijeenkomsten steeds om beurten in Delft (TU Delft) en Leiden (Universiteit Leiden). Meer inhoudelijke informatie over de verschillende bijeenkomsten volgt spoedig op deze pagina.

 

Data en locaties

Woensdag 26 september
Woensdag 14 november
Woensdag 23 januari
Woensdag 20 maart
Woensdag 5 juni

16:00-20:00 uur

Universiteit Leiden / TU Delft


Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €125,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.


Aanmelden en meer informatie