Workshop nieuwe woorden: neologismen in de Nederlandse taal

Klimaatspijbelaar, ontspullen en vliegschaamte: allemaal vrij nieuwe woorden die het afgelopen jaar regelmatig in het nieuws waren. Nieuwe woorden, ook wel neologismen genoemd, staan vaak in de belangstelling, maar zijn al deze nieuwe woorden eigenlijk wel zo bekend? En: zijn ze wel zo nieuw? Hoe vormen we neologismen, en wat betekenen ze precies? En waarom zijn het er eigenlijk zoveel en wat moet je met al die nieuwe woorden in woordenboeken? Vivien Waszink is taalkundige en werkt als lexicograaf (woordenboekmaker) aan het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW), een onlinewoordenboek van modern Nederlands. Ook is zij bezig een speciaal Neologismenwoordenboek op te zetten, vol nieuwe woorden.

 

Doel & resultaat

Bekend raken met de betekenis en de vorming van nieuwe woorden en ook met het gebruik. In de klas kunnen opdrachten gedaan worden met neologismen: heb je wel eens van dit woord gehoord? Zou je kunnen beschrijven wat dit woord betekent? Denk je dat dit woord door iedereen begrepen wordt? Kan dit woord door iedereen en overal gebruikt worden of niet? In het eerste deel van de bijeenkomst wordt vooral informatie gegeven, vervolgens gaan leraren met elkaar aan de slag in ontwerpateliers om de inhoud zo toe te kunnen passen in de les.

 

Datum & tijd

Deze nascholing vindt plaats op donderdag 28 november van 15.30 tot 17.30 uur.


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres.


Aanmelden en meer informatie