Samen kennis maken: Symposium Onderwijsnetwerk Zuid-Holland

Op 27 juni 2019 organiseert Onderwijsnetwerk Zuid-Holland het symposium ‘Samen kennis maken’. Want kennis(-)maken doen we deze dag op twee manieren:

 

Kennismaken

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland organiseert het symposium voor het eerst in deze nieuwe vorm. Al ruim 6 jaar doet het netwerk dit al voor de bètacollega’s maar vanaf dit schooljaar is het netwerk verbreed naar de alfa- & gammavakken. Het kan dus een kans zijn kennis te maken met andere scholen, zowel uit het voortgezet- als hoger onderwijs. Ook sluiten maatschappelijke organisaties zoals musea en andere kennisinstellingen aan die graag met u kennismaken!

 

Kennis maken

Op het symposium komen docenten, teamleiders, schoolleiders, decanen, vakdidactici en andere enthousiastelingen uit het voortgezet- en hoger onderwijs samen om met elkaar kennis te maken en kennis te delen. Dit gebeurt rondom verschillende thema’s die zowel gericht zijn op vakinhoud (van de alfa- & gammavakken) als vakoverstijgende thema’s. Tijdens de workshops en lezingen gaan we het gesprek met elkaar aan om van en met elkaar te leren. Heb je zelf een idee voor workshop? Stuur ons dan graag een mail: RSPLeiden@iclon.leidenuniv.nl

 

Het symposium vindt plaats op het Edith Stein College in Den Haag, van 15.00 tot 19.00 uur. Tijdens deze dag zijn er inspirerende lezingen, vakinhoudelijke- en vakoverstijgende workshops en veel ruimte om elkaar te ontmoeten.

 

Hopelijk zien we elkaar op 27 juni!

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Vul dan dit formulier in!