Hele Taak Eerst: differentiëren bij de moderne vreemde talen

Hoe ziet dat eruit en hoe kan ik dat aanpakken in mijn eigen praktijk?

 

Doel & Resultaat

Tijdens deze korte cursus van twee bijeenkomsten leren MVT-docenten hoe zij een les volgens het Hele Taak Eerst principe op kunnen zetten, doen zij ervaring op in de eigen praktijk, en wordt vervolgens besproken welke aandachtspunten zij een collega zouden willen meegeven.

 

Datum & Tijd

De cursusdata zijn 5 en 26 november 2019 van 14.30 tot 17.00.


Kosten

Voor leden van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €300,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.


Aanmelden en meer informatie